:: BRZI PREGLEDPoliklinika BetaPlus

Avenija Većeslava Holjevca 23
10000 Zagreb

telefon: +385 (1) 5580 250
fax: +385 (1) 5580 251
e-mail: poliklinika@betaplus.hr, ivf@betaplus.hrPronađite nas na karti

:: Napravite 3D/4D ultrazvuk

20. tjedan
Igra bebe | Smješak bebe

Ostali primjeri
Primjer 1 | Primjer 2 | Primjer 3

Priprema i davanje injekcija u postupku IVF/ICSI

Ukoliko niste sigurni da ste pravilno razumjeli kako pripremiti i dati si injekciju u postupku potpomognute oplodnje, kod nas možete doći na edukaciju. Naše medicinske sestre detaljno će vam objasniti sam postupak i davanje injekcija, a ukoliko taj dan trebate dobiti injekciju i dati vam prvu. Potrebno se je naručiti, a cijena je 200 kn.