:: BRZI PREGLEDPoliklinika BetaPlus

Avenija Većeslava Holjevca 23
10000 Zagreb

telefon: +385 (1) 5580 250
fax: +385 (1) 5580 251
e-mail: poliklinika@betaplus.hr, ivf@betaplus.hrPronađite nas na karti

:: Napravite 3D/4D ultrazvuk

20. tjedan
Igra bebe | Smješak bebe

Ostali primjeri
Primjer 1 | Primjer 2 | Primjer 3

Krvne pretrage

U Poliklinici BetaPlus odsad možete izvaditi krv ne većinu pretraga relevantnih za reprodukcijsku ginekologiju. Između ostalih, to su:
  • hormonski status: FSH, LH, E2, PRL, TSH (ukupna cijena 550 kn)
  • ostali hormoni: T, SHBG, DHEA-s, progesteron (po 120 kn)
  • AMH (300 kuna)
  • markeri na hepatits B, hepatitis C i HIV (ukupna cijena 600 kuna)
Naravno, moguće je učiniti i krvne pretrage za trudnoću: KKS, GUK, urin, KG, Rh faktor, HbsAg itd...
Radimo i kompletan rani kombinirani probir (ultrazvučno mjerenje nuhalnog nabora i vađenje krvi za biokemijski probir).