:: BRZI PREGLEDPoliklinika BetaPlus

Avenija Većeslava Holjevca 23
10000 Zagreb

telefon: +385 (1) 5580 250
fax: +385 (1) 5580 251
e-mail: poliklinika@betaplus.hr, ivf@betaplus.hrPronađite nas na karti

:: Napravite 3D/4D ultrazvuk

20. tjedan
Igra bebe | Smješak bebe

Ostali primjeri
Primjer 1 | Primjer 2 | Primjer 3

Displazije vrata maternice

Displazije vrata maternice - CIN

Što su displazije vrata maternice (cervical intraepithelial neoplasia, CIN)?

 • potencijalno premaligne promjene stanica koje se nalaze na površini vrata maternice

Kako se otkrivaju displazije?

 • papa testom
 • papa test se preporučuje jednom godišnje do jednom u 3 godine (ovisno o rizičnom ponašanju), za sve spolno aktivne žene
 • vrijeme za prvi papa test je nakon prvog spolnog odnosa

Što uzrokuje displazije?

 • kronična infekcija HPV-om (humanim papiloma virusom)
 • HPV-a ima preko 100 vrsta
  • HPV niskog rizika uzrukuje kondilome
  • HPV visokog rizika uzrokuje promjene stanica na vratu maternice koje se na papa testu očituju kao CIN

Koje su žene pod povećanim rizikom za CIN?

 • koje rano počnu sa spolnim životom (prije 18. godine)
 • koje imaju više partnera
 • čiji su partneri imali više partnerica
 • koje se zaraze sa HPV-om visokog rizika, npr. 16 i 18
 • koje puše
 • koje su lošeg imunološkog statusa

Koji su tipovi displazija?

 • CIN 1 – blage, površne promjene stanica na površini vrata maternice – u najvećem broju slučajeva ove promjene nestaju nakon godine dana
 • CIN 2 i CIN 3 – srednje teške i teške promjene stanica na površini vrata maternice, koje idu i u dubinu
  • CIN 2 prolazi sam od sebe, bez terapiju, u 50% žena u roku od 2 godine
 • CIS (Carcinoma in situ) – početni ograničeni karcinom vrata maternice
  • progresija od CIN 1 do CIS obično traje 15 godina

Koliko su opasne displazije?

 • u najvećem broju slučajeva imuni sustav tijela će se sam izboriti protiv virusa i HPV i posljedični CIN će nestati iz sistema
 • u malom broju slučajeva, ako se ne liječi, promjene vrata maternice će napredovati prema karcinomu vrata maternice (cerviksa)

Kakav je postupak kod CIN-a?

 • kod CIN 1, dobit ćete vaginalete, učiniti će se cervikalni brisevi, a papa test će se ponavljati svaka 4 mjeseca
 • kod ponavljanja CIN 1 vjerojatno će biti potrebna i kolposkopija (pregled vrata maternice sa specijalnim povećalom)
 • kod CIN 2 i CIN 3, uz kolposkopiju bit će potrebna i biopsija (uzimanje uzorka tkiva za analizu pod mikroskopom)
 • ukoliko biopsija potvrdi dijagnozu, i ponovljeni papa test također, vjerojatno će biti potreban operativni zahvat (LETZ konizacija ili konizacija hladnim nožem, u kojem se odstranjuje bolesno tkivo sa površine vrata maternice)

Što mogu učiniti da CIN nestane?

 • prestati pušiti
 • zdravo se hraniti
 • redovito vježbati
 • koristiti kondom
 • redovito se kontrolirati